Tartu EDA tiitel Aastate Daam 021
VAIKE UIBOPUU
Tartu Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon valis tänavu 2021 Aastate Daamiks legendaarse koorijuhi VAIKE UIBOPUU, kes on dirigendina saanud hakkama millegi väga harukordsega: ta lasi 1999. aastal sõna otseses mõttes mesilinnu lendu. Juhatades üldlaulupeol Peep Sarapiku laulu „Ta lendab mesipuu poole“, juhtus midagi müstilist: muusika saavutas sellise kõlajõu ja energia, et jõudis iga eestlase hinge ja jäi seal püsima. Selle hetkeni oli Eestis vaid kolm laulu, ilma milleta laulupidu pidada ei saa: „Mu Isamaa, mu õnn ja rõõm“, „Mu isamaa on minu arm“ ning „Koit“. 1999. aastast on „Ta lendab mesipuu poole“ neljas laulupeohümn. Sama erakordne on Vaike Uibopuu panus Tartu muusikaellu nii õpetajana kui koorijuhina. Ülikooli akadeemilise naiskooriga töötatud 42 aasta jooksul õpetas ta iga üksiku laulja kasutama oma häält nii täpselt ja puhtalt, et koor saavutas fenomenaalse kõla.  

TAUSTAKS
Tunnustusega „ Tartu Aastate Daam“ tunnustab ühendus Tartu EDA aastatepikkuse eduka ja järjekindla tegevusega silma paistnud naist.

______________________

Tartu EDA tiitel Tartu Aastate Daam 020 ENE ERGMA
Tartu Aastate Daam 2020 tiitli sai kosmoseteadlane ENE ERGMA, kes on tunnustatud astrofüüsik, akadeemik ja poliitik. Ta olnud nii Teaduste Akadeemia asepresident kui Riigikogu spiiker ja asespiiker. Ta on alati seisnud euroopaliku ning haridust ja teadust väärtustava Eesti eest, samuti tauninud vihakõnet ning tähtsustanud argumenteeritud ja üksteist austavat diskussiooni.

 

Tartu EDA tiitel Ettevõtlik Daam 021
ERIKA PÄÄBUS
Andre Juustufarmi perenaine ERIKA PÄÄBUS pälvis Tartu EDA Ettevõtliku Daami tiitli selle eest, et ta on viinud juustutootmise Eestis maailmatasemele. Andre Juustufarmi tooted on pälvinud mitmeid kuld- ja hõbemärke erinevatelt konkurssidelt Ameerikast Singapurini. Konkureerides tuhandete juustudega kogu maailmast, kuulub Andre Excellence 78 maailma parima juustu sekka. See, et lehmi kutsutakse selles talus Mummukesteks ning nendega koos mediteeritakse, näitab üht: parimat juustu saab vaid parimast piimast, ja sellist piima saab vaid stressivabalt kasvanud lehmadelt. Erika Pääbus on andnud ka olulise panuse Eesti-Vene kultuurisuhete arendamisse. Ta on aastaid tutvustanud vene kunstniku, poeedi ja filosoofi Nikolai Roerichi tegevust. Roerich oli teatavasti meie maalikunstnike Nikolai Triigi, Konrad Mägi ja Kristjan Raua õpetaja.

TAUSTAKS
„Tartu Ettevõtlik Daam“ saab naine, kes on viimaste aastate jooksul olnud silmapaistvalt edukas kas oma põhitöös või ühiskondlikus ametis. 

Tänavu, 2021. aastal, valiti Tartu Aastate Daami juba 13. ning Tartu Ettevõtlikku Daami 21. korda.

________________

Tartu EDA tiitel Ettevõtlik Daam 020
MAI LINNAS
Ettevõtlik Daam 2020 tiitli pälvis Eesti Leivatööstuse juhatuse liige MAI LINNAS, kes on Eesti Leivatööstusega seotud alates 2014. aasta aprillist, mil alustas rohujuure tasandilt – esmalt tehnoloog-kvaliteedijuhina, alates 2015 tegevjuhi ja hiljem juhatuse liikmena. Eesti Leivatööstus, mis alustas tegevust 2014. aastal, on oma tegevusvaldkonnas 170-st ettevõttest käibemahult neljas.